Literatuur voor jongeren

Literatuur over rouw bij jongeren

Abbeele, Claire Vanden (2001). Nu jij er niet meer bent. Rouwen met kinderen en tieners. Tielt: Lannoo

Ankersmid, Mieke (2002). Verlaat verdriet. Berg en Dal: Uitgeverij Ankersmid
Emmerik, Yvonne van (1999). Als vlinders spreken konden. Voor kinderen die rouwen. Dabar Luyten, Heeswijk.
Fiddelaers-Jaspers, R. (1996). Doodnormaal; verlies en rouw bij leerlingen. EPN, Houten.
Fiddelaers-Jaspers, R. (1998). Jong verlies, een handreiking voor het omgaan met rouwende kinderen (4 ed.). Kampen: Kok.
Fiddelaers-Jaspers, R. (1998). Waar ben je nu, zie jij me nog? In de Wolken; Heeze
Fiddelaers-Jaspers, R. (2000). Wie ben ik zonder jou? Jong zijn en verder leven na een verlies. Heeze: In de Wolken
Fiddelaers-Jaspers, R. (2003). Rouw op je dak. Handleiding voor het begeleiden van rouwgroepen op school. Den Bosch: KPC Groep.
Fiddelaers-Jaspers, R. (2003). Verhalen van rouw. De betekenis van steun op school voor jongeren met een verlieservaring. Proefschrift. Heeze: In de Wolken.
Fiddelaers-Jaspers, R. (2003). Een klein verhaal van rouw. Betekenisvolle verliezen van jongeren. Heeze: In de Wolken.
Fiddelaers-Jaspers, R. (2003). Kun je de dood ook groeten? 101 gedichten over afscheid. Kampen: Kok.
Fiddelaers-Jaspers, R., R. Hoorens-Maas & A. Konig (1998). Uit evenwicht; crisisbegeleiding bij jongeren. EPN; Houten.
Fiddelaers-Jaspers, R. (eindred.), H. Schoots-Wilke & I. Spee (2000). Als een ramp de school treft. Omgaan met calamiteiten op school. KPC Groep; 's-Hertogenbosch.
Fiddelaers-Jaspers, R., J. Klijn-Naessens & G. van Coenen (2002). Naar een nieuwe horizon. In de Wolken; Heeze.
Fiddelaers-Jaspers, R. (2019). Een rugzak vol verdriet; kwetsbaarheid én kracht van rouwende jongeren. VBK media
Frankenhuyzen, K. (1993). Jou langzaam loslaten; De verwerking van de dood van mijn moeder. De Toorts; Haarlem.
Keirse, M. (2002). Kinderen helpen bij verlies. Een boek voor al wie van kinderen houdt. Tielt: Lannoo.
Vermeulen, H. (2003). Als je niet alleen je broer verliest; dagboek van een puber die haar broer verloor. Boekenbent
Weijers, A. & P. Penning (2001). Het leven duurt een leven lang. Eigen beheer; Nijmegen.