Privacy en cookie verklaring

PRIVACYVERKLARING PUBLICATIEBUREAU IN DE WOLKEN

Publicatiebureau In de Wolken vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag jij contact opnemen met info@in-de-wolken.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?

Publicatiebureau In de Wolken, onderdeel van Fidel BV is een Besloten Vennootschap, gevestigd te (5591 HT) Heeze aan de Spoorlaan 9c. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89058224. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken jouw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan jouw geslacht, geboortedatum en geboorteplaats voor deelnamecertificaten. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na jouw laatste bestelling.

Om jouw bestelling te beheren verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met btw-nummer, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens. Dit doen wij voor eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst. Wij zullen jouw gegevens 7 jaar bewaren in ons klantenbestand.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw (bedrijfs)naam met eventueel bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens en btw nummer, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, klantnummer, betaalgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer, factuurnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 2 jaar na afhandeling verwijderen.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Wij verwerken jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, website of social media account en bankrekeningnummer voor affiliate marketing. Wij verwijderen deze gegevens zodra de cookie-periode van de affiliatie is beëindigd of jij geen lid meer bent van het affiliate programma. Wanneer wij zelf affiliate zijn voor een van onze partners zullen deze partijen cookies op onze website plaatsen. Je leest hier meer over in ons cookiestatement.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Deze diensten maken gebruik van cookies. Je leest meer over de cookies die wij gebruiken en welke persoonsgegevens daarmee worden verwerkt in ons cookiestatement.

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Wij verwerken jouw naam, e-mail, eventuele gravatar, website en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

Wanneer jij je inschrijft voor een van mijn masterclasses, trainingen, wachtlijsten of weggevers, vragen wij om jouw naam en e-mailadres. Zo kunnen wij jou toelaten tot de desbetreffende content en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien.  Indien het een betaalde webinar, training of workshop betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

Indien jij aanwezig bent op een (live) event verwerken wij daarnaast jouw dieetwensen.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account verwerken wij jouw e-mailadres met wachtwoord. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen en vervolgbestellingen voor jou makkelijker te makken. Daarnaast kunnen wij gegevens verwerken die jij zelf in jouw account zet. Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij je account verwijdert.

Wij maken tot slot, omwille van veiligheid, gebruik van cameratoezicht in ons kantoorpand. Dit doen wij uit hoofde van een maatschappelijk belang. Wij zullen deze camerabeelden maximaal vier weken bewaren.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kunnen wij jouw gegevens verwerken via een partij waar wij een evenement voor organiseren.

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons laat verwerken.

1.Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.

2.Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigingen in jouw persoonlijke account.

3.Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

4.Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5.Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@in-de-wolken.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken zullen wij passende (beveiliging)maatregelen treffen.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun jij een e-mail sturen naar info@in-de-wolken.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun jij ons dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


COOKIESTATEMENT PUBLICATIEBUREAU IN DE WOLKEN


Publicatiebureau In de Wolken maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Wanneer jij onze website op een later moment nog een keer bezoekt zal deze informatie worden herkend. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 1 Welke cookies gebruiken wij?

Hier kun jij een overzicht vinden van de cookies waar wij, via de website in-de-wolken.nl gebruik van maken en waarom wij dit doen.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat wij jou kunnen laten zien welke diensten en producten wij aanbieden en de website gebruiksvriendelijk voor jou werkt. Zo hoef jij door het gebruik van deze functionele cookies niet steeds dezelfde informatie te verstrekken, omdat deze informatie wordt bewaard.

Analytische cookies

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van deze website tracken met Google Analytics. Deze cookies weten of jij onze site al eerder hebt bezocht. Alleen bij het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. De cookie dient enkel voor statistische doeleinden en verzamelt onder andere gegevens over het aantal unieke bezoeken, welke pagina’s worden bekeken en hoelang deze worden bekeken. Met behulp van JavaScript kunnen wij pageviews tellen. Zo kunnen wij bepalen welke content het meest interessant is voor jou als bezoeker.

Wij vinden het beschermen van jouw privacy echter erg belangrijk. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om jouw privacy minimaal te belasten:

Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze aanbieder, wij zijn overeengekomen dat zij jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en wij laten een deel van jouw ip-adres maskeren. Doordat de statistieken anoniem worden verzameld, wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van analytische cookies.

Tracking cookies

Wij maken gebruik van tracking cookies van derde partijen op de website, waaronder Facebook, om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van jouw surfgedrag. Jouw apparaat wordt herkend als jij na onze website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kunnen wij op die andere website onze advertenties tonen. Wij gebruiken deze gegevens echter alleen om jou die advertenties te kunnen tonen en zullen dit niet aan andere bestanden koppelen.

Wij hebben op onze website ook social plugins geplaatst. Met deze social share buttons kun jij onze berichten en artikelen delen op jouw platformen. Via het gebruik van deze buttons plaatsen Facebook, Twitter, Pinterest en LinkedIn cookies op jouw apparaat. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die jouw gebruikservaring optimaliseren, maar daarnaast kunnen zij ook tracking cookies plaatsen die jouw surfgedrag over meerdere websites volgen.

Wanneer wij gebruik maken van affiliate marketing worden er affiliate cookies op deze website geplaatst om te bepalen of wij een vergoeding van een van onze partners ontvangen, wanneer jij via deze website bent doorverwezen. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de privacyverklaringen en cookiestatements van bol.com en Managementboek.nl

Ook reCAPTCHA van Google plaatst tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat jij op basis van jouw gedrag en andere factoren een risicoscore krijgt. Uit deze risicoscore maakt Google op of er sprake is van een legitieme bezoeker of een spambot. Als legitieme bezoeker dien je vervolgens te bevestigen dat je geen robot bent om het (contact)formulier te kunnen versturen.

Marketing cookies worden ook geplaatst door Emailingmanager zodat jij je aan kunt melden voor onze weggevers en wij kunnen volgen of jij doorklikt naar websitelinks uit onze mailings.

Tot slot kan de embedded content op deze website marketing cookies bevatten. Er worden enkel gegevens over jou als gebruiker naar deze partijen gestuurd wanneer jij de content afspeelt of aanklikt. De gegevens die hiermee worden verzameld zijn niet toegankelijk voor ons als website-eigenaren. Jij kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. De embedded content zal voor jou dan echter automatisch niet te bekijken zijn.

Artikel 2 Cookies verwijderen

Wanneer jij onze website voor het eerst bezoekt, wordt een pop-up getoond met uitleg over cookies en vragen wij jou welke cookies jij wilt accepteren. Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden enkel geplaatst na jouw toestemming. Jij kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer jij niet (meer) wilt dat deze website cookies plaatst, kun jij in jouw browserinstellingen aangeven dat jij geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Jij dient dit op elke computer en in elke browser die jij gebruikt aan te geven. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten en functies die wij jou kunnen leveren.

Artikel 3 Slotbepalingen

Wij raden jou aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. Als jij vragen hebt over dit statement of de cookies die wij gebruiken, kun jij een e-mail sturen naar info@in-de-wolken.nl.