Opvoeden als een ouder ernstig ziek is

In Nederland groeit één op de vier a vijf kinderen en jongere op in een gezin waarin een van de gezinsleden lichamelijk en/of psycisch ziek is, meestal een van de ouders. Dit heeft een grote impact op deze kinderen en jongeren.


 In een artikel in het AD komt Machteld Lavell aan het woord, (ervarings)deskundige op het gebied van ziekte in het gezin en een van de en auteurs van het boek ‘Pleister tegen tranen’. Uit eigen ervaring vertelt ze hoe moeilijk het is om je kinderen te vertellen dat je ernstig ziek bent maar ook hoe noodzakelijk dat is. En hoe belangrijk de ondersteuning van beide ouders is.


Machteld Lavell, die naast gezinsbegeleider ook co-auteur is van het boek ‘Een pleister tegen tranen’, beaamt dit: ,,De zorg voor de mantelpartners is zeker zo belangrijk als de zorg voor de zieke. Als iemand in een gezin ziek is, lijdt iedereen mee. Zodra een diagnose binnenkomt, werkt dit als een vulkaanuitbarsting waarna iedereen op z’n eigen eilandje terecht komt. De kunst is om dan verbinding te creëren. Toen ik zelf ziek werd, realiseerde ik dat ik als professional altijd teveel op de patiënt gericht was. Als ervaringsdeskundige weet ik nu: iedereen telt evenveel mee.”


Lees hier het volledige artikel.