Conferenties - In de Wolken
Boeken en materialen
voor bij verliessituaties.

Conferenties

Regelmatig organiseert In de Wolken in samenwerking met het Expertisecentrum Omgaan met Verlies een (middag) conferentie over een actueel thema. De laatste informatie is altijd op beide sites te vinden.

Een pleister tegen tranen | 30 september 2020

Op 30 september 2020 presenteren wij het congres Een pleister tegen tranen.

Een ernstige ziekte bij een ouder heeft impact op het hele gezin: niet alleen op de ouders maar ook op de kinderen. Professionals ervaren vaak handelingsverlegenheid wanneer er kinderen betrokken zijn. Hoe kun je hen betrekken bij wat er gebeurt op een manier waar kinderen bij gebaat zijn? Op dit congres gaan we in op vragen die spelen rondom gezinnen waar sprake is van een
ernstig of chronisch zieke ouder en wordt inzicht gegeven in de processen die spelen. Ook krijgen deelnemers concrete handreikingen.

Inschrijven kan via het Expertisecentrum Omgaan met Verlies.

9.15 uur

Inloop met koffie en thee

10.00 uur

Opening door dagvoorzitter.
Intermezzo's gedurende de dag: gedichten van Sascha Groen (weduweinopleiding.nl)

10.15 uur

Een pleister tegen tranen
Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut.

Tanja staat stil bij de impact van een ziekte bij een ouder op kinderen en de
wijze waarop zij doorléven en dóórleven.

11.00 uur

Presentatie van het boek Een pleister tegen tranen
Rob Bruntink, journalist en expert palliatieve zorg bij bureau MORBidee.

Rob gaat in gesprek met de auteurs over de inhoud en het belang van het boek.

11.30 uur

Pauze

11.45 uur

De beweging van de kinderen bij ziekte van een ouder
Riet Fiddelaers-Jaspers, verlies- en traumadeskundige

In haar bijdrage laat Riet zien en ervaren wat er systemisch gezien gebeurt in
het gezin als een ouder ziek wordt.


12.15 uur

Toen en nu
Robin Warmenhoven

Robin was veertien toen haar moeder Machteld borstkanker kreeg. Hoe kijkt
ze terug en wat is de impact nu, nu ze jongvolwassen is?


12.45 uur

Lunch en signeersessie

13.45 uur

Samen of alleen? Ondersteunen van families uit niet-westerse culturen
Saïda Aoulad Baktit, geestelijk verzorger Radboudumc Nijmegen

Bij belangrijke momenten, zoals ziekte en dood houden mensen uit niet-
westerse culturen vaak vast aan hun oorspronkelijke cultuur, traditie en
geloof. Saïda vertelt vanuit haar eigen achtergrond en werkervaring over
thema’s die in niet-westerse culturen spelen.


14.15 uur

Rouw aan de keukentafel
Machteld Lavell, rouw- en verliestherapeut

Machteld geeft letterlijk een kijkje in haar therapeutisch keuken. Aan de
hand van casuïstiek geeft ze inzicht in het werken in een gezin met een
ernstig zieke ouder en de (creatieve) werkvormen die ze daarbij inzet.


15.00 uur

Pauze

15.15 uur

Kinderen betrekken in de palliatieve fase
Sander de Hosson, longarts Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Het is een belangrijke stap in de palliatieve fase als zorgprofessionals hun blik
verruimen van louter de patiënt naar het hele gezinssysteem, inclusief de
kinderen. Er is nog vaak sprake van handelingsverlegenheid en ongemak. Dat
betekent dat je je als professional durft te laten raken waarbij zelfzorg en de
mogelijkheid om je ervaring collegiaal te delen noodzakelijk is.


16.15 uur

Afronding door de dagvoorzitter en terugblik met de zaal.

16.30 uur

Napraten met een drankje

Inschrijven kan via het Expertisecentrum Omgaan met Verlies.

Wilt u ook een (middag)conferentie organiseren rondom het thema verlies, voor uw klanten en (zaken)relaties? In de Wolken heeft ruime ervaring met het organiseren van evenementen en kan u hierbij helpen! Informeer naar de mogelijkheden.