Advisering - In de Wolken
Boeken en materialen
voor bij verliessituaties.

Advisering

Wij vragen uw begrip dat we niet voldoende toegerust zijn om elke vraag over omgaan met verlies telefonisch of per email met u te bespreken.  We verwijzen u graag door naar Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (www.verliesverwerken.nl).

Advisering

Voor advisering over omgaan met verlies kunt u contact opnemen met Expertisecentrum Omgaan met Verlies via info@omgaan-met-verlies.nl. Zij bespreken uw vraag en kijken wat ze kunnen aanbieden.  Ook worden duidelijke afspraken gemaakt over het kostenplaatje.

Supervisie en intervisie

Riet Fiddelaers-Jaspers heeft een kleine praktijk waar beperkte mogelijkheden zijn tot supervisie en intervisie. Voor meer informatie hieromtrent kunt u mailen naar info@omgaan-met-verlies.nl

Begeleiding en hulpverlening

Wanneer u behoefte heeft aan begeleiding en ondersteuning in het omgaan met een verlies dat u heeft geleden, wanneer u advies wilt over het omgaan met uw rouwend kind, of u wilt begeleiding voor een van uw kinderen, dan kunt u ook contact opnemen met Expertisecentrum Omgaan met Verlies via info@omgaan-met-verlies.nl. Voor begeleiding is slechts beperkte capaciteit aanwezig maar we kunnen u ook adviseren door u te verwijzen naar andere hulpverleners en rouwtherapeuten.