Middagcongres: De mijne zijn de liefste! - In de Wolken
Boeken en materialen
voor bij verliessituaties.

Middagcongres: De mijne zijn de liefste!

Middagcongres: De mijne zijn de liefste! Dynamieken in samengestelde gezinnen

Vrijwel iedereen vindt het geweldig om verliefd te zijn, zelfs als blijkt dat die nieuwe liefde al kinderen heeft. Maar als de roze wolk is opgetrokken staan de geliefden weer met beide voeten op de grond want leven in een samengesteld gezin blijkt ingewikkeld. Ze gaan begrijpen waarom twee op de drie van deze relaties stranden. Samengestelde gezinnen zijn gebouwd op de fundamenten van rouw en daardoor kwetsbaarder voor breuken. Het blijkt nodig te zijn terug te gaan naar die fundamenten om stevig in de nieuwe relatie te kunnen staan. Op deze middag wordt een nieuwe invalshoek genomen. Magda Hengst en Karin den Hollander ontwikkelden de Stiefcirkel die helpt om de onderliggende dynamieken inzichtelijk te maken en zo meer grip te krijgen op de situatie. De Stiefcirkel staat vanmiddag centraal.

Werk jij met ouders of kinderen uit samengestelde gezinnen? Dan mag je dit middagcongres niet missen!

Programma middagcongres De mijne zijn de liefste!

13.00 uur

Inschrijving en ontvangst met koffie en thee

13.30 uur

Welkom door Riet Fiddelaers-Jaspers

13.40 uur

De Stiefcirkel als nieuwe visie op samengestelde gezinnen

Karin den Hollander, is initiator van Stiefacademie Nederland en heeft vele jaren ervaring in begeleiding van (stief)ouders en professionals vanuit haar specialisme rondom rouwen en hechten in ouder-kindrelaties. Ze was stiefdochter en is stiefverzorger.

De Stiefcirkel biedt nieuw inzicht en pleit voor een aanpak die het verleden insluit. Karin vertelt ook de achtergrond van de invoering van nieuwe termen als stiefverzorger en stiefsysteem.

14.30 uur

Presentatie van het nieuwe boek

14.40 uur

Waarom liefde alleen niet genoeg is

Jeroen Stek is relatietherapeut (EFT), provocatief en systeemtherapeut en werkte mee aan het tv-programma Seven Year Switch.

Als een relatie gebouwd is op de fundamenten van eerdere relaties, blijkt het vaak lastig om je werkelijk te verbinden. Eerdere ervaringen dansen mee, de kinderen worden van lieverdjes obstakels waarover je al dansend struikelt. Al snel voelen partners zich niet meer erkend en herkend in hun behoeften. Jeroen vertelt wat nodig is om de liefdevolle tango te blijven dansen en niet in een protestpolka terecht te komen.

15.20 uur

Koffiepauze

15.40 uur

Kinderen als spiegels in het stiefsysteem

Magda Hengst, NHL/Stenden Hogeschool Leeuwarden. Onderzoek naar kinderen in samengestelde gezinnen (met lectoraat Zorg voor Jeugd) en ervaringsdeskundige

Kinderen vormen altijd een spiegel voor de ouders maar in een stiefsysteem werken ze als vergrootglazen. Ze maken de ouder en de stiefverzorger pijnlijk bewust van hun kwetsbare stuk. Van kinderen wordt vaak een sluiproute verwacht in de Stiefcirkel waarbij ze nauwelijks de kans krijgen om hun behoeften te uiten en te rouwen om wat ze achter moeten laten. Magda vertelt hoe belangrijk afscheid nemen en rouwen is voor ieder lid van het stiefsysteem om zich opnieuw te kunnen verbinden zodat rust en waarderen mogelijk zijn.

16.20 - 16.30 uur

Afronding van de middag

Doelgroep: professionals die met ouders en kinderen uit samengestelde gezinnen werken